บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2566 แก่ รพ.ศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และโครงการ “High Cost High Technology”

9
Share