รพ.เพชรบูรณ์ พัฒนาศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ร่วมกับ รพ.จุฬาภรณ์ ปลูกถ่ายกระจกตาผู้ป่วย 3 ราย สำเร็จ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

5
Share