ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ รับมอบเงินจาก บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่โพล์ เชนไดร้ท์ และเครื่องดื่มซุปเปอร์ไฟต์ เพื่อสมทบโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งฯ รพ.จุฬาภรณ์

4
Share