รพ.จุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมการกุศลออกหน่วยแพทย์พระราชทาน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานและแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

3
Share