เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก จัด “โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” เพื่อให้ความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเสนานุเคราะห์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3.จมน้ำ
Share