ขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบ เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 70 คัน และที่นอนลมป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 44 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 399,970 บาท จาก มูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อสนับสนุนในด้านความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์

2.ทันหุ้น
Share