รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป รวมใจบริจาคโลหิต” พร้อมส่งมอบโลหิต 500 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ

5.7ลห ผจก
5.3ลห สยร..
5.4ลห สยร
5.8ลห ทห
5.1ลห ทร
5.6ลห ทพ (2)
5.5ลห ทพ
5.2ลห ดลน

Share