นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ สว.) และโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในท้องที่ทุรกันดาร

C-190723020108