รพ.จุฬาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมการกุศลออกหน่วยแพทย์พระราชทาน บริการตรวจโรคทั่วไป ณ วัดหนองผักหนอก จ.สระบุรี

12
Share