กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ปีพ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เพื่อก้าวสู่สังผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบในปีพ.ศ. 2572

1
Share