ศ.กิตติคุณ ดร.น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รอง ผอ.สถานเสาวภา ต้อนรับ Ms. So Yuen Han, Bonnie ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการกาชาดฮ่องกงและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

6.แนวหน้า กาชาดฮ่องกงเยี่ยมเสาวภา
Share