นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

2.ข่าวสด HPV สารนิเทศ เสาวภา
Share