ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “Central Tham Give Blood Give Love – รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต”

12.ฐานเศรษฐกิจ เซ็นทรัล ชวนบริจาคโลหิต
Share