บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “IND” บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 และร่วมบริจาคเงิน 25,000 บาท ให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ

11.ข่าวหุ้น IND บริจาคโลหิต
Share