ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-15.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

10.สยามรัฐ ไทยพาณิชย์ บริจาคโลหิต
Share