รพ.จุฬาฯ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ร่วมฟัง Special Seminar EID Talk#3 โดย Prof.Naowarat Cheeptham, Prof.Emeritus Vikram Misra วันที่ 19 พ.ค.2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องบรรยายคัมภีรเวช ชั้น 3 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

9.ไทยรัฐ รพ.จุฬาฯ สัมมนา โรคอุบัติใหม่
Share