นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทาน ให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย

8.สยามรัฐ รองเหล่าแม่ฮ่องสอน พระราชทานสิ่งของ
Share