นายเตช บุนนาค เปิดงานวันกาชาดโลก ปี 2566 โดยมี ศ.นพ.ชัยเวช นุชประยูร, ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ, รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ และฮวน เปโดร แชเรอร์ ร่วมงานที่ศูนย์บริการโลหิตฯ

4.ไทยรัฐ กาชาดโลก
Share