บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 500,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เป็นผู้รับมอบ

5รพ นน
Share