บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำคณะผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก “เหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย”

4จหรด ดลน
Share