ศิลปิน–ดารา ร่วมบริจาคโลหิตใน“โครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ น้อมใจกันบริจาคโลหิต” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

C-190723009012