ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” รวมถึงเชิญชวนลงทะเบียนอาสาสมัครกาชาด บริเวณ ชั้น 4 โซน D

8
Share