กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต”

7
Share