ศ.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ต้อนรับตัวแทนจาก Razi Vaccine and Research Institute (RVSRI) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสวนงู สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

5
Share