สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา และคณะ นำประธานกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็มเอสดี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและคณะ กราบบังคมทูลรายงานการบริจาควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อใช้ในกิจการของสภากาดไทย

1
Share