ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เผยถึงความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบันและการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย

C-190723008137