คุณวินัย วีระภุชงค์ รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล เพื่อสมทบทุน Urology หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

3
Share