เตช บุนนาค กล่าวถึง แผนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2566 เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล และสามารถเข้าถึงความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงแผนการบริหารองค์กรให้มีความพร้อมปรับตัวแบบ New Normal ให้เข้ากับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21

1 ท่านเตช
Share