สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกี

4
Share