เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จัดโครงการ “มิตรให้โลหิต ต่อชีวิตให้กัน” เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในการช่วยเหลือผู้ป่วย และเป็นโลหิตสำรองคงคลังสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งจัดต่อเนื่องครั้งที่ 11 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

10
Share