รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” และรับมอบโลหิต จำนวน 60 ล้านซีซี และรถตู้สำหรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษขนาด 1 เตียง จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

9
Share