รพ.จุฬาฯ ร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป คลินิก 10 สาขาเฉพาะทาง ที่รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 4 มี.ค. ตั้งแต่ 06.00 – 12.00 น.

8
Share