นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง“การจัดการภัยพิบัติในยุคปัจจุบัน

C-190722021063
C-190723009045
C-190723012083