สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 43 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา

3
Share