เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร และ เฟรนด์ออฟ ยูนิเซฟ ร่วมกับยูนิเซฟ ร่วมระดมทุนเพื่อจัดส่ง “กล่องมหัศจรรย์” บรรจุอุปกรณ์การเรียนรู้ ให้แก่กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

5
Share