รพ.จุฬาฯ ชวนร่วมสร้างกุศลในโครงการ “ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สัญจร ครั้งที่ 24”

3
Share