นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจากคณะผู้บริหาร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและซีเรีย

3จหรด บางจาก ทห
Share