กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ และมูลนิธิวีวี แชร์ ร่วมส่งต่ออาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

3
Share