ในวันครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเปิดให้หน่วยงานต่างๆ มาแสดงความยินดี โดยขอรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

5
Share