สภากาชาดไทย โดย จิราพร ศรีสอ้าน รับมอบเครื่องดื่มแอนโทพลัสและคู่มือเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ จากมูลนิธิสุทธิรัตน์อยู่วิทยา และบริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานวันเด็ก

6. สารนิเทศ
Share