นางจิราพร ศรีสอ้าน และ สพ.ญ.ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม มอบเงินพร้อมสิ่งของจาก มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ศิลปิน ในโครงการ “1Day Special With MEW” ณ สวนงู สถานเสาวภา

7
Share