พลโท นพ.อำนาจ บาลี และ นางจิราพร ศรีสอ้าน รับมอบเงิน จากคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด “Kong Saharat & Friends” ตามโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย

11
Share