อาคาร รพ.รามาธิบดีแห่งใหม่ย่านนวัตกรรมโยธี ยกระดับวงการแพทย์ไทยสร้างผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคซับซ้อน

7
Share