องค์กรด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ประกาศระงับความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถาน

6
Share