มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดโครงการ “Power of Giving” นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

5-1
5-2

Share