พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ ทรงถวายแจกันดอกไม้สดและพระรอดวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

3
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7

Share