พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาพระราชทานนำอาหารพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างมาแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์ และประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ที่ รพ.จุฬาฯ

1
1-2
2
2-2
2-3

Share