คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภากาชาดไทยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และวิทยาลัยเพาะช่างเปิดนิทรรศการภาพประกอบ “Designing Humanity in the 21st Century” และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด เพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับงานมนุษยธรรมที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในโลกศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมอบรางวัลที่สยามดิสคัฟเวอรี

10. ภาพประกอบ สยามรัฐ
Share