ศ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานเสวนาทางการแพทย์ “อยู่อย่างไร เมื่อเป็นโรคปอดเรื้อรัง” ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

7. เชิญเสวนา
Share