ขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบสินค้าอุปโภค-บริโภคจากตัวแทนคณะผู้บริหาร บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งเพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

5. จัดหารายได้ ชุดธารน้ำใจ
Share